Retro: Průvodce k obhajování neobhajitelného

Mocné státy často dělat špatné věci. Jakmile k tomu dojde, začnou je vládní činitelé a sympatizanti nevyhnutelně obhajovat, a to i v případě, kdy jsou tyto akce zjevně špatné nebo zjevně kontraproduktivní. Říká se tomu býti „apologetou“, byť lidé, kteří se do této role staví, se jen zřídkakdy za cokoli omlouvají.