Retro: Ekonomové Impéria – Slyšte slovo Boží

Pokud si myslíte, že ekonomové dneška jsou pro předvídání věcí příštích nepoužitelní, nejste daleko od pravdy. Ono je to ale horší. Nejen, že selhávají v prognostice, oni propadají i při rozpoznávání situace, v které se ekonomika právě nachází.

 
 
 

Slet černých labutí

Ještě nikdy v historii lidským bytostem nevládly tolik nominálně bezcenné poukázky, jako bankovky, dluhopisy, pojistky – všechno jednotky dluhu, sliby podvodníků. Ještě nikdy nebyla planeta zalidněna bytostmi, které tolik žijí konzumem a dneškem, a tak málo myslí na budoucnost vlastních potomků, komunity, národa či společnosti, ve které žijí.

 
 

Ve slejváku lží

Držme si klobouky. Na konci tunelu je světlo. Je to sice zatím onen euro-atlantický vlak mariánských hvězd, ale až přejede, přeživší získají šanci žít jinak, lépe.

 

Z hrušky dolů

US elity použily shale oil a shale gas (břidlicový, či spíše horninový plyn) v prodeji stávajícího, reálně neexistujícího oživení (kromě finanční hašišárny se nikde neděje) a prodeji skvělé budoucnosti „za rohem“…

 
 

Žolík jménem petrodolar a jeho války

Posviťme si na jeho historii, na jeho význam, abychom, ve světle výchozích premis mohli alespoň částečně dohlédnout dopady pádu petrodolaru, který je, ať se komu líbí nebo ne, ať si to někdo umí představit nebo ne – doslova za rohem, pokud se ho Impérium nepokusí, v duchu iracionality svého jednání posledních desetiletí, oživit světovou válkou.

 

Země zázraků

Žijeme v nejlepší době české historie, zemi zázraků, prostoru, kde nic není nemožné, žijeme v pohádce.