O věštbách a lidech

Názor, že bez racionální ruky ,,zákona,, by se svět začal otáčet zpět k hrůzám chaosu, najdeme prostě všude – od starověké Číny přes Sýrii po staré mezoamerické civilizace. Věda a divinace nestojí proti sobě, jak si ráda namlouvá věda, ona jen postupně přebírá jak její funkci, tak její manipulativní charakter.

 

Esej o čínském myšlení

Respekt vůči věku, který představuje moudrost a respekt k hierarchii, která jasně vymezuje uspořádání lidí a jejich povinností ve společnosti, jde napříč celým učením Konfucia a směřuje k dosažení společenské stability a harmonie. Na harmonii je položen silný akcent, musí být dosažena morálním jednáním v rámci všech forem vztahů.

 

Ženská podstata křesťanského boha

Je obrovský rozdíl v tom, jak bylo rozpracováno učení o synu božím – všimněte si jak zbytečně moc podrobně – oproti strašně prázdným formulacím o duchu svatém. Dá se vlastně konstatovat, že dogma o duchu svatém za celou historii církve rozpracováno vůbec nebylo. Proč?

 

Předzvěsti časů příštích

Pokud má nějaký kmen, (společenství národ) potíže, které není schopen řešit a vyřešit standardními prostředky, problémy, ve kterých už nepomáhají ani schopnosti jednotlivých individuí, jejich vůle, jejich sny ba ani zdravý selský rozum, tak z nevědomí začne vystupovat typ spasitele, hrdiny.