Ne základnám: Otevřený dopis premiéru Janu Fischerovi

Narůstající počet cizích vojenských základen, zvyšování vojenských rozpočtů s vývojem nových technologií, které ke své ničivé síle nevyužívají jaderný štěpný materiál ukazuje, že naše obavy i stanoviska, zda dochází k reálnému odzbrojení, jsou oprávněné.