Retro: Ústava Země

Poprvé ve své historii je sebevědomá lidská kultura existenčně ohrožena. Musí zastavit nevyhlášenou válku se Zemí, kterou nemůže vyhrát.

 

Duch doby nepotřebuje filosofy?

Antropocentrismus jako filosofická koncepce přivedl člověka na cestu jeho vlastní záhuby. Příspěvek z konference „Nové peníze pro nový život. Video z vystoupení profesora Šmajse s komentářem Květy Pohlhammer Lauterbachové.

 

Ústava Země

Poprvé ve své historii je sebevědomá lidská kultura existenčně ohrožena. Musí zastavit nevyhlášenou válku se Zemí, kterou nemůže vyhrát.

 

Deklarace závislosti

Vedeni obavou o zachování perspektivy lidstva vyjadřujeme znepokojení nad tím, jak současná globalizující se kultura (civilizace) svou expanzí destruuje Zemi a ničí předpoklady pro život budoucích generací. Země člověku nepatří a člověk není přírodě nadřazen.