Je možná bezúročná ekonomika?

Příspěvek z konference „Nové peníze pro nový život. České ženy na obranu české koruny. Monetární a etická modernizace i pro Česko.“ Představa, že množství peněz v ekonomice je dáno tím, kolik jich centrální banka vytiskne, je mylná. Veškeré bankovní půjčky jsou pochopitelně zatíženy úrokem. Z toho vyplývá důležitý důsledek, o němž se někdy hovoří jako o paradoxu úroků: Množství dluhů v systému vždy převyšuje množství peněz a dluhy jsou tak z principu nesplatitelné.

 

Český spor o imigraci

K uklidnění rozjitřených emocí by možná přispělo opakování toho, že přijímáme uprchlíky ze zemí postižených občanskou válkou, kteří u nás nemusí zůstat natrvalo, že ekonomické imigranty můžeme odmítat a také je odmítáme a že islám podléhá na evropském území stejným zákonům jako jiná náboženství, pročež islámské organizace, které šíří nenávist, by měly být postaveny mimo zákon.

 

Promarněná šance vyléčit Velkou hospodářskou krizi

Město Wörgl si vytvořilo vlastní bankovky, které byly kryty oněmi 40 tisíci státními šilinky. Na tyto lokální bankovky bylo potřeba každý měsíc nalepit kolky v ceně 1 % z nominální hodnoty bankovky, čímž se prodloužila jejich platnost. Systém měl podporovat oběh peněz a odrazovat lidi od jejich zadržování, což se také splnilo.