Puch se šíří z hradu

To, že se naše drahá vlast dostává na kolej nebezpečně vedoucí k výhybce na odstavnou kolej nové totality, není pro jedince s elementární představivostí žádná velká novina. Pro ty trochu optimističtější, kteří ještě chovají nějakou naději, čas sladké nevědomosti a iluzí skončil právě dnes.

 
 
 

Čeští studenti chválí své univerzity, třetina z nich souhlasí se školným!!!

Dokonce 30 % procent studentů souhlasí se zavedením školného až ve výši 15 000 korun českých. To je tvrdé jádro naší budoucnosti, která bude vyučovat naše děti a vnoučata, bude sedět ve státních úřadech a v obecních samosprávách, svými radami vytvářet veřejné mínění a fakticky vést národ vstříc šťastným zítřkům.

 

Revoluce za našimi humny?

Rakouští a němečtí studenti pozvedli své skromné zbraně a vyšli do ulic a do přednáškových sálů svých univerzit, aby se pokusili zachránit univerzitní ovzduší vzdělávání a radosti z poznávání.

 

Kam vedou naše kroky?

Po dvaceti letech relativně předvídatelného vývoje v naší kotlince se začíná schylovat k zásadním změnám.