Pohádky o kapitalismu (1)

Dnes o dvou mýtech: 1. Kapitalistická výroba je efektivnější než socialistická nebo jakákoli jiná 2. Jen kapitalismus může zajistit všechny potřeby člověka v celé jejich pestrosti