Jsme svědky zániku neoliberalismu

Tak dlouho popírali ekonomové a politikové hlavního proudu, že něco jako neoliberalismus vůbec existuje, a odmítali tento termín jako urážku, již si vymysleli bezzubí rebelové, kteří nerozumí ani ekonomice, ani kapitalismu. A teď na scénu přichází MMF a popisuje, jak se během posledních třiceti let neoliberální agenda rozšířila po celé zeměkouli. Mají tím na mysli, že stále víc států mění své sociální a politické instituce ve špatné kopie trhu (ať už se to týká veřejného zdravotnictví nebo univerzit, kde se „třídy mění v supermarkety“).