Videorozhovory s prezidentskými kandidáty

Co je potřeba řešit na mezinárodní úrovni z hlediska bezpečnosti? * Je vojenská intervence řešením íránského jaderného programu? * Měla by ČR podpořit vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní? * Je na českých školách dostatek výchovy k aktivnímu nenásilí?