Ukrajina je „první multipolární“ konflikt

Konflikt na Ukrajině je první multipolární válkou na světě, v níž Rusko bojuje za právo každé civilizace zvolit si vlastní cestu dějinami. Západ drží totalitní hegemonistický globalismus, řekl Alexandr Dugin v pátečním exkluzivním rozhovoru pro RT.

 

O cíli pandemie koronaviru: To věděli všichni vůdci světa

Koronavirus je druh biologické zbraně – tento předpoklad je diskutován na různých úrovních. A pokud je tvrzení pravdivé, pak je to zbraň připravená zabíjet. Ale protože nezabíjí tak masivně, znamená to, že je buď nedokončený, nebo má virus důsledky, které dosud nejsou známy a ani se o nich nemluví. Alexandr Dugin v novém čísle své „Direktivy“ vysvětluje, k jakému závěru je třeba z toho všeho dojít. 

 

Za pravou Evropu

Ještě něco doutná v našem lidu, co ho odvrací od propasti zvané moderní Evropa, ale setrvačnost směřování je příliš silná a úsilí, které je nutné vynaložit na opravdovou konzervativní revoluci, musí být obrovské.

 

Teroristické útoky 13. listopadu: Made in Hollywood

Normy politické korektnosti nejsou slučitelné s životem národů a společnosti, s uchováním naší identity. Liberalismus je něco, čeho bychom se měli plně a definitivně zbavit. Musíme obnovit náš tradiční organický ruský pohled na svět na základě našich hodnot, zdrojů, autorů a našeho náboženství.

 
 

Čtvrtá politická teorie. Konec 20. století – konec éry moderny II

To, co bylo v epoše moderny postaveno mimo zákon, se dnes může směle prezentovat jako politický program. Už to nevypadá tak směšně a neúspěšně, jako v éře moderny. I proto, že v postmoderně obecně všechno vypadá směšně a neúspěšně, včetně její nejvíce „okouzlující“ stránky: Ne náhodou jsou hrdinové postmoderny „šílenci“ a „monstra,“ „transvestiti“ a „zvrhlíci“ – to je zákonitost stylu.

 

Čtvrtá politická teorie. Konec 20. století – konec éry moderny I

Čtvrtá politická teorie nám nebude dána sama od sebe. Může vzniknout, ale také nemusí. Předpokladem jejího vzniku je nesouhlas. Nesouhlas s postliberalismem jako univerzální praxí, s globalismem, postmodernou, „koncem dějin,“ se statem quo, se setrvačným vývojem základních procesů civilizace na počátku 21. století.