Ruské zařízení může zastavit únik ropy v Mexickém zálivu

Zařízení se skládá ze tří základních částí: nosného prstence, cylindrického uzávěru vybaveného zajišťovacím lanem a spodního zatěžovacího pásu s jehož pomocí se zařízení udržuje v určeném místě a který dovoluje zabezpečit těsné přilnutí k reliefu dna.