Dopis ministryni školství: Nerušte speciální školy (dokončení)

Uveřejňujeme dopis autorky, která má hluboké zkušenosti jak se základním, tak speciálním školstvím. Upozorňuje na rizika jednostranně pojímané reformy, kdy se z inkluze stalo jediné platné ideologické zaříkadlo a s reformami se vylévá i to smysluplné, kvůli čemu se doposud rozvíjelo speciální školství.