Dorothy Day (1897-1980) aneb Vášeň pro život

Ačkoliv k církvi to Dorothy silně táhlo už od dětství, najednou vůči ní překypovala kritikou: „Neviděla jsem nikdy člověka“, píše později, „který svlékl svůj plášť a dal ho chudému, neviděla jsem nikoho, kdo pořádal hostinu a pozval na ni slepé a chromé…“