Nové stěhování národů – současná realita Evropy

Suverenita – to není jen politický pojem, je to odpovědnost za životy lidí uvnitř státu. A poté, co odebrala část samostatnosti státnímu zřízení mnohých států, vzala na sebe Evropa část odpovědnosti za obyvatele těchto zemí. Proto je Libyjec nebo Syřan prodírající se kordonem kdesi v Makedonii zcela v právu ve svém konání – bere si to, co mu dali.