Kto je vinný za dnešný celosvetový marazmus?

Mali sme to šťastie, že pred našimi očami sa odohral tanec na túto “hudbu” zvaný perestrojka. Nebolo treba žiadnych organizátorov rozkladu spoločnosti na bohatých a chudobných, stačilo hodiť na TRH nechránený národný majetok a tanec plný ľudovoumeleckej činnosti pod rytmom „zisku“ za 10 rokov sformoval „vedúce“ 1% spoločnosti.

 

Kapitalizmus

Kapitalizmus je epidémia v tretej etape lúpežného obdobia vývoja spoločnosti, ktorej sa otvoril priestor v buržoáznej revolúcii a dosahuje dnes svoj vrchol. Príčinou epidémie je ideový vírus (chyba) zakomponovaná do genetickej výbavy lúpežného obdobia pri otvorení sa spoločnosti počas rozpadu rodového zriadenia (I. negácia).