Breviár mladého revolucionára

Nikto nemôže byť stíhaný inak ako podľa zákona, ani mu nemôže byť nezákonne obmedzená jeho osobná sloboda, právo na názor a na jeho vyjadrenie – právo, ktoré je zakotvené v národných zákonníkoch, aj v platných medzinárodných zmluvách.