Věčný problém starý jako lidská společnost

Řešení „shora“ vyžaduje, pokud možno, nepřerušovanou linii osvícených vládců. Řešení „zdola“ vyžaduje silnou občanskou základnu, tvořenou vzdělanými, charakterními a sebevědomými lidmi, schopnými samostatného uvažování a rozhodování.