Retro: Poučení z krizového vývoje III

Pětadvacetiletou cestu z deště pod okap, ze země a společnosti bez perspektivy, údolím ideově vyprahlých tunelářských elit bez vlastního programu, kromě obohacení, vize a ochoty rozvíjet vlastním přičiněním léno plenu, které jim spadlo velmi organizovaně do jejich rukou, stojíme opět intelektuálně ve stejné situaci, tedy bez vize, bez jakéhokoli plánu, bez akceschopných elit konajících v zájmu českého národa a této země. Jen vegetujeme jako podstatně chudší, vypleněná kolonie majitelů eurounijní pobočky Fedu.

 
 

Poučení z krizového vývoje III

Pětadvacetiletou cestu z deště pod okap, ze země a společnosti bez perspektivy, údolím ideově vyprahlých tunelářských elit bez vlastního programu, kromě obohacení, vize a ochoty rozvíjet vlastním přičiněním léno plenu, které jim spadlo velmi organizovaně do jejich rukou, stojíme opět intelektuálně ve stejné situaci, tedy bez vize, bez jakéhokoli plánu, bez akceschopných elit konajících v zájmu českého národa a této země. Jen vegetujeme jako podstatně chudší, vypleněná kolonie majitelů eurounijní pobočky FEDu.

 

Pohádka z jiného světa

Od doby, kdy Amschel Meyer rozeslal svoje syny po Evropě, aby vytvořili evropské, později globální finanční impérium, jehož stávající aktiva jsou odhadována mezi 120-150 biliony US dolarů, tedy dvoj-až trojnásobku globálního HDP, aniž by se kdokoli z těchto osob kdy dostal na listinu nejbohatších lidí planety publikovanou časopisem FORTUNE, jsou ideologie, systém politických stran a jimi realizovaná politika jen funkcí peněz a zájmů jejich majitelů.

 

Pytlík na zvratky

Trik v pozadí dnešní demogracie je přesvědčit voliče, aby podporovali politiky-agenty oligarchů, kteří prosazují osekávání a privatizaci funkcí státu, snižování vlastních příjmů států “vykutálenými privatizacemi” státních podniků a vrháním států do deficitního hospodaření na kopci nesplatitelných soukromých i státních dluhů. Pro finanční sektor je tento stav bonanzou, kdy za bezcenné papírky získává bezpracně a za pakatel titul k reálným hodnotám, statkům a stále větší, dnes již skoro totální politickou i společenskou moc.