Historická analogie: Tzv. „živé štíty“ ve městech jihovýchodní Ukrajiny

Chci Vám samozřejmě způsobit pokud možno co největší škody, ale nerad bych přitom někomu zbytečně ublížil, a tak bych Vás chtěl tímto upozornit na reálnou možnost vážných ztrát u Vašeho civilního obyvatelstva, a zároveň Vás proto požádat o urychlenou evakuaci obyvatel Londýna, mimo ohroženou zónu – tj. minimálně 10 km od hranic města – speciálně pro Vás jsem to spočítal na nějakých cca zhruba 6,214 míle