Nedostižná parlamentní rychlost

Jaké jsou největší problémy v České republice? Rozklad společnosti, mezilidských vztahů a netolerance mezi lidmi je na prvním místě před neoliberálním mafiánským kapitalismem s fašizujícími tendencemi, korupcí, privatizací veřejných služeb nebo nezaměstnaností. Za protipól těchto neradostných výsledků může být považován zvolna rostoucí zájem lidí o spolupráci a činnost v občanských iniciativách.

 
 

Nesvatá trojice

Od listopadu mám v počítači uloženou jednu fotku. V pražské svatovítské kostelní lavici sedí tři pánové…

 

Kdo prosazuje práva nezaměstnaných?

Spousta lidí hledá práci, a aktivitu v „nějakém“ spolku považuje za zdržování na cestě. Jenže dnes už nejde jen o mé zaměstnání, čísla jsou totiž děsivá – půl milionu až sedmsetpadesát tisíc nezaměstnaných v České republice!