ČNB se brání vůči nepodloženým a nepravdivým tvrzením

Česká národní banka je připravena podniknout rozhodné právní kroky na ochranu své dobré pověsti a dobré pověsti členů bankovní rady vůči těm, kteří na veřejnosti šíří ničím nepodložená a zcela nepravdivá tvrzení, že členové bankovní rady mohli mít osobní prospěch z devizových intervencí na oslabení koruny nebo o nich rozhodli za účelem zajištění finančního prospěchu konkrétní osoby.