ČLK: Návrh poslance Šnajdra poškozuje lékaře a pacienty

Česká lékařská komora zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem poslance Marka Šnajdra, o kterém bude poslanecká sněmovna zítra, v pátek 2. září, hlasovat ve třetím čtení . Důvody pro odmítnutí novely jsou jednak obsahové a jednak legislativně procesní.