Retro: Dvakrát o ČNB

Přijetím příslušných právních kroků ze strany ČNB na ochranu její dobré pověsti a dobré pověsti členů její bankovní rady nebude nijak dotčena možnost jednotlivých členů bankovní rady domáhat se ochrany svých práv samostatně.