Pražské jaro: Vina a chyby SSSR

Češi a Západ mají tendenci démonizovat Sovětský svaz ve spojitosti s událostmi srpna 1968. Jenže myšlenka potlačit Pražské jaro nepochází od něj. SSSR jen hájil své zájmy, což se neobešlo bez pochybení z jeho strany.