Herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko

Laboratorní a epidemiologické studie ukazují, že herbicid Roundup představuje vážné zdravotní riziko a jeho účinky jsou dlouhodobé. Spotřeba těchto herbicidů paradoxně vzrostla poté, co byly na trh uvedeny tzv. RR (Roundup Ready) plodiny, geneticky upravené tak, aby glyfosátu odolávaly. Plevel se stal odolným a zemědělci musí používat postřik častěji.