Stejným metrem

Myšlenka Miloše Zemana, že by se vina sudetských Němců mělo posuzovat jako vlastizrada, za kterou náleží viníkům trest smrti, se mi velmi líbí. Jsou s ní, pravda, spojeny určité komplikace.

 

Všichni jsou nevinní, jen Vondrouš je zločinec

Ve světle lednové amnestie, jíž byla zastavena vlekoucí se trestní stíhání pro nejzávažnější ekonomickou kriminalitu, se nemůže obžaloba podaná na chrastavského střelce Pavla Vondrouše pro trestný čin se sazbou do šesti let jevit jako cokoli jiného než výsměch právu a spravedlnosti.

 
 

Glosy

Tři události rozvířily povolebně dosud emočně rozjitřenou českou kotlinu, a rád bych se k nim, v doležalovském stylu, aspoň stručně vyjádřil…

 
 

Odpustek pro Fischera

Uspořádejme malou anketu. Co si myslíte, že se stane, když vítězný kandidát v presidentské volbě překročí stanovený finanční limit (v prvním kole 40 milionů, pro druhé dalších 10 milionů korun)?

 
 

Nepodpis

1. podle mého hlubokého přesvědčení nemůže nepodepsaný zákon vstoupit v platnost; a 2. podepsat zákon je presidentovou ústavní povinností, nikoli právem, jejíž případné nesplnění je důvodem pro ústavní obžalobu z velezrady (impeachment).