Pár slov ke hře o milost

Přestože nevěřím v upřímnost právě rozpoutané debaty o milostech, a považuji ji za účelovou politickou hru, a přestože prezident nemá povinnost své milosti „vykládat“, chci říci pár slov o milosti pro paní Annu Benešovou.

 
 

Dokument: Otazníky nad formou dnešní evropské integrace

Dnešní Evropa je nesmírně složitým konglomerátem historických nánosů, racionálních i neracionálních komplexů a předsudků, různých zatěžujících dějinných zkušeností, ale také zcela legitimních, a výrazně se lišících zájmů jednotlivců i celých národů, které v žijí Evropě a států, které Evropu tvoří. Pohybovat se po tomto terénu bez respektu k jeho křehkosti a zranitelnosti je projevem politické slepoty a hluchoty, což v sobě skrývá veliká rizika.

 
 
 

Dokument: Projev prezidenta na velitelském shromáždění MO ČR

Česká armáda může mít v očích naší veřejnosti autoritu, respekt a podporu, pokud bude vnímána jako ozbrojená síla, která primárně a především slouží k obraně naší vlasti. To zní na první pohled triviálně. Ve skutečnosti však již delší dobu převládá tendence, že Armádu České republiky budujeme především jako expediční sbor, primárně sloužící našemu angažmá v zahraničních misích.