Arménská genocida: politicko-kulturní důsledky a souvislosti

Genocida arménského lidu byla produktem komplikované atmosféry první světové války. Záminkou k promyšlenému útoku na civilisty se staly aktivity arménských vojáků v carských službách a činnost protiosmanských geril, jež úzce spolupracovaly s portě tradičně nepřátelskými Rusy, spolustrůjci nezávislého Bulharska, podporovateli Srbů, Černohorců a dalších nábožensky (většinou i jazykově a etnicky) spřízněných národů.