Retro: Šílený svět – II. díl

„Naši“ paraziti evidentně dospěli k názoru, že pro svoje finanční machinace už reálnou, produktivní ekonomiku nepotřebují. Že nepotřebují ani stabilní a důvěryhodnou měnu, seriózní obchodní vztahy, a to dokonce ani se svými věřiteli. Že strach z amerického vojenského arzenálu v rukou pánů světa je věčnou zárukou trvalé existence americké prosperity na cizí účet.

 

Retro: Šílený svět – I. díl

Přizpůsob se; Žij ve snovém světě; Nezpochybňuj Autority; Buď poslušný; Konzumuj; Reprodukuj se; Ustupuj, podřizuj se; Sleduj TV a ztotožňuj se; Kupuj; Následuj prověřené systémové Alfa-psy; Zpochybňuj existenci základních atributů lidství; Hlavně žádné nové myšlenky; Podřiď se smyslům, pudům, hlavně těm nejnižším – nemysli;

 
 
 

Šílený svět – I. díl

Na konci každého Impéria, každé Říše přicházejí „barbaři“. Spousta lidí, zejména těch s duální loajalitou, čeká barbary z Východu. Nemůže být pravdou, že ti barbaři jsou už dávno tam, kde bychom je politicky-korektně nikdy nečekali, u aktuálního Velkého bratra a přímo mezi námi? Nestali se těmi barbary právě ti, co odcházeli ze Starého kontinentu za svobodou za Velkou louži?