Dopis Sally

Fejeton, který byl součástí dopisu, jímž se se svými kolegy na konci loňského roku loučila jedna ze zaměstnankyň Úřadu práce.