Socializmus – alegória

Profesor ekonómie na miestnej vysokej škole povedal, že ešte nikdy nevyhodil nikoho zo skúšky, ale nedávno vyhodil zo skúšky celú triedu. Táto trieda trvala na tom, že Obamov socializmus funguje, a že nikto nebude chudobný a nikto nebude bohatý, proste dokonalý vyrovnávač.