Revoluce 2012

Před více než 22 lety jsme vyslechli na Nový rok větu Naše země nevzkvétá. Dnes je možné ji zopakovat. Proč?