Největší zločiny proti lidskosti

Zkrátka nějhorší zla napáchaná na lidu bylo sociální inženýrství, které tvrdilo, že jsme si rovni a že nejsme individuality, ale jeden velký kolektiv a že záleží na prospěchu celku a nikoli jednotlivce.