Ľubomír Huďo – Občania štátov EÚ budú financovať straty bánk …

V súčasnosti sa štáty eurozóny ocitajú v závažnej ekonomickej kríze. Je to aj vážny bezpečnostný problém, keďže neriešenie ekonomickej krízy môže mať vážne bezpečnostné dôsledky v podobe sociálnych nepokojov. Preto je nutné diskutovať o tejto problematike. Rozhovor na túto tému pre Project ARES poskytol jeden z najvýznamnejších zahranično-politických komentátorov PhDr. Ľubomír Huďo.