Zaměstnavatelé nesmí trestat kritiky nešvarů ve firmě

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že zaměstnavatelé nesmějí dát zaměstnanci výpověď za to, že veřejně poukazoval na nesrovnatelnosti a podvody v podniku. Pravdomluvné chrání svoboda projevu, i když se kriticky a adresně vyjadřují nejenom ústně, ale třeba i pomocí internetu.