IKEA míří do hlubin

Připomeneme-li si všeobjímající symboly masové americké kultury, informuje nás výstižně americký film „Klub rváčů“ (1999), že nábytek IKEA je rovnocenný oblíbeným maminčiným jablečným koláčkům.