Říše v úpadku: Dluhová krize je jen „předehra k válce“

Jak může impérium v úpadku prosadit své úmysly? Spojené státy ukazují nejenom obvyklé symptomy hospodářského zhroucení, ale také skutečné regrese – americký sen už přestal existovat. Americký establishment, ať už demokratický nebo republikánský, není připraven zaplatit za svoji poslední komparativní výhodu – vojenskou nadřazenost.