Dvojí občanství: Ke komu jsou loajální?

Lze si představit japonského občana sloužícího v Pentagonu za druhé světové války? Nebo co takhle občana Sovětského svazu ve vládní pozici v Bílém domě za studené války? … Zatímco válka v Iráku byla vedena na základě lží o zbraních hromadného ničení a pomstě za 11. září, skutečným důvodem se jeví dobře zpracovaný globální plán na posílení moci a vlivu Izraele. Vedlejším následkem této politiky je ještě další potenciální negativní dopad na americké zájmy a bezpečnost – hrozící válka s Íránem. Tato válka bude vedena pro bezpečnost Izraele a bude placena krví amerických vojáků a těžce vydělanými penězi amerických občanů, jejichž kvalita života je nepřímo spojena s cenou ropy.