O anglosaských kořenech německého nacismu

Za snahami srovnávat hitlerovský fašismus, živený ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století Západem, a sovětské Rusko, je ideologická kontinuita zločinecké nacionálně socialistické tyranie s anglosaskou imperiální politikou.