Češi nebyli vítězem druhé světové války

Lze o českém národě jako celku tedy hovořit skutečně jako o účastníkovi boje v rámci druhé světové války – a pokud ano – na které straně vlastně stál tento český národ svými činy a skutky? A do jaké míry přispěl k úspěchu vítězů druhé světové války či nepřítele budoucích vítězů?