Uplácení včera a dnes

Jinak je tomu dnes, kdy již jde mnohdy bez uplácení o přežití, tedy o základní potřeby, jako je například střecha nad hlavou.