Volí Češi abnormální představitele?

Jistě, je pravdou, že peníze, jako neživé měřítko materiálních věcí, morálku postrádají. Mnozí se tím nechali zmýlit a přijali tuto redukovanou pravdu za pravdu univerzální.

 

Co s ČSSD?

Tradiční dělení na „levici“ a „pravici“ je v určité míře stereotypní a zavádějící. Jasná pravidla, kvalitní legislativa, předstih legislativního rámce před reálnou situací (tedy opak „zhasnutí“), sociální smír a sociální stát, to jsou v zásadě zájmy naprosté většiny obyvatelstva.