Může být Rusko velké?

Po zhroucení Sovětského svazu se Rusko značně zmenšilo teritoriálně (na 76% rozlohy SSSR), demograficky (na 50% populace SSSR), ekonomicky (na 45% výkonu SSSR) i co do vojenského personálu (na 33% ozbrojených sil SSSR).

 

Budoucnost Evropy

…pokud zkrachuje euro, „tak nezkrachuje jen měna… Zkrachuje Evropa a s ní myšlenka evropské jednoty.“