Jak nás klamou pravicoví politici

Vy starší čtenáři pamatujete, jak po převratu bylo šířeno heslo, podle kterého musíme nejprve zchudnout, abychom později zbohatli. Ti, kteří uvěřili, se zázračného zbohatnutí nedočkali.