Filipika proti Scio testům

Scio – testy jsou stejného kadlubu jako testy PISA. Zkoumají existenci určitého způsobu myšlení (zejména matematického) a zkoumají znalost určitých jednotlivých informačních jednotek. Bohužel o způsobilosti adeptů ke studiu na vysoké škole pro vědeckou práci, o tom, jak si tito uchazeči osvojili kreativní a zejména kritické myšlení, které by mělo být podstatou způsobu myšlení vysokoškolsky vzdělaného člověka, se z nich nedozvíme nic.

 
 
 
 
 
 

Justice vrací úder

Znásilněná Justice si za zasahování do „svého revíru“ vybírá jiný než prvoplánový způsob odplaty. Preferuje takovou pomstu, která přichází ze strany, která měla být právě zásahem do výkonu spravedlnosti ochráněna.

 

A s kým se znáš ty? (soudruhu)?

Kauza „justiční mafie“ otřásá veřejností a je novinářskou senzací. Většinou je vnímána tak, že jde o zachování práva pro nás, konzumenty spravedlnosti. Jde však podstatně o víc – jde o přežití justice samotné.