O jedné knize

O Antonínu Dvořákovi se dodneška traduje, že jeho život byl nedramatický a fádní, prý zajištěná existence vyplněná jen psaním not… Což je náramný omyl!