Vize 2020: Velká deziluze

Na příkladu Vize 2020 lze nejlépe vidět posun postklausovského vedení charakterizovaný rétorikou „měkkého obalu“ a „tvrdého jádra“. Ukazuje rovněž hloubku propasti mezi původní a dnešní stranou občanských demokratů.