AIG: Ukažte nám ty maily!

Rádi bychom se též dozvěděli, jak AIG byla schopná platit ohromné bonusy svým vedoucím pracovníkům, založené na krátkodobých výnosech, jež obdržely od svých partnerů za to, že je pojistili proti platební neschopnosti v případě nedostatečné výše rezervních fondů. Rádi bychom se také dozvěděli, co o tom věděli regulátoři, a co udělali s informacemi, které obdrželi.