Sametově nesametová Ukrajina

V postmoderní době, kdy stát je nástrojem a sluhou mamonu (Mussolini to kdysi definoval jako fašismus), a z pohledu ulice nefunkční demokratické instituce hrají úlohu fíkového listu či opony, za kterou probíhá reálný děj privátních, většinou nadnárodních zájmů, jsou ekonomické a finanční zájmy i ukrajinské oligarchie rozhodující pro osud národa či společnosti. Zbytek je divadlo a geopolitické hrátky.